اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

آرامش قبل از عمل!

یکی از اصول اولیه پرستاری قبل از عمل آرامش دادن به بیماره!

قراره یه جراحی کوچیک سر پایی بشم. برداشت یه کیست کوچک از زیر پوست. طبق عادت نیم ساعت زودتر […]

راننده آژانس

میان سال به نظر میرسه گرچه تموم موهاش عین برف سفیده… راننده آژانسه….

میگه خانوم شغل ما پر از استرس و مشکله … هموطن هامون  هم که چی بگم مردم آزارن… […]

ترس از پیرمرد…

توی اتاق مشغول ماشین بازیه که یه دفعه به طرف من میدوه و  می یره تو بغلمو با صدایی که وحشت توش موج میزنه میگه: مامان آقا پیرمرد! میگم کو؟ پنجره رو نشون میده … کمی لای پرده بازه! میگه اونجاست…. قلبم میریزه […]