اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

ملاقات با خدا

تقدیم به فرشته های دوست داشتنی مژده عزیز… مریم نازنین ..سعیده مهربان … شیرین نازنین و محمد عزیز

 

ظهر یک روز سرد زمستانی وقتی امیلی به خانه برگشت نامه ای بدون تمبر و آدرس را پشت […]

خودکشی

با بغضی که پنهانش کردم چشم میدوزم تو چشماش…. انگار دیگه زندگی رو نمیشه از پشت نی نی چشماش دید… تو صورتش بی تفاوتی خاصی موج میزنه… دلم میخواد این کوه غم رو تو آغوش بگیرم تا سرشو بزاره رو شونه هام و […]

صبر من

دستاش از زور درد گره خوردن توی هم…  نگاهم میکنه و میگه تو نگران من نباشی ها….  تموم تنم لبریز تنشه… گونه هام از زور استرس داغ و قرمزن انگار از زیر چشمام  تا کناره های لبم رو رژ گونه قرمز گلی زدم…  […]