اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

تولدم مبارک

نگاهمو از توی آینه از  رو موهای سفید کنار شقیقه هام بر میدارم و  چشم میدوزم به راهی که سالها توش قدم برداشتم… از این فاصله نمیتونم دیوار ته باغو ببینم اما میتونم یاسمن رو ببینم که با پاهای کوچکش دنبال پدری جوان […]

اخبار هفتگی آخر سال

در شیشه هل رو باز میکنم عطر دوست داشتنیش منو میبره تو خاطرات سالهای پیش… اون موقع هایی که از دو هفته مونده به عید بوی شیرینی تموم خونه رو پر میکرد… با این که پیشونیم از گرمای فر خیس عرق بود و دستام خسته از گلوله […]

آنفلوآنزای جدید

بار دومی که تهوع از جام بلندم میکنه دیگه نمیتونم تعادلمو حفظ کنم و سرگیجه شدید باعث میشه که غش کنم کف زمین…

همه چی رو میشنوم اما… هیچ عکس العملی نمیتونم داشته باشم حتی ابروهامو به علامت نه نمیتونم […]