اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

عروس زیبای من

چشمامو میبندم و صورت زیباشو از زیر تور سفید عروسی مجسم میکنم… همیشه از این که شاگردام زود ازدواج کنن شاکی میشم اما این یکی با بقیه فرق میکنه هر چه زودتر از این زندگی آشغالی بره بیرون بهتر… یک پدر معتاد عوضی که هر بار برای […]

ادیب رفت

همه تو پذیرایی نشستیم و بابا داره اتفاقی رو که برای من تو مرغ فروشی افتاده واسه بچه ها تعریف میکنه… هر کدوم یه گوشه ریسه رفتن از خنده.. (این اتفاق جدیده و امروز افتاده!) در حالی که از خنده اشکم در اومده به تلفنی که داره […]

سه سکته در یک روز…

 

سکته اول:

صبح چهار شنبه تو کوچه سی دی فروشی

فروشنده در حالی که نفس زنان در حال دویدنه…. : خانوم صبر کنید شما یه تراول صد […]