اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

جوابی برای سارا

سارای نازیین تو پست پیش یه کامنت برام گذاشته بود بهتر دیدم جوابشو همینجا بدم…

باورش برای خودم هم سخته…

این همه اعتماد تو دنیای مجازی … اونم تو این زمونه ای که آدما تو دنیای حقیقیش به […]

خدمات پس از فروش پالتو

 طرف دوستشه یعنی همکارشه… دو سال پیش براش یه پالتو دوخته… حالا بعد دو سال پالتو رو آورده که: من تو این دوساله ۵ بار بیشتر اینو نپوشیدم… این آستینهاش میکشه ببر درست کن. خیاط بیچاره با قیافه ای که انگار با بیل زدن تو سرش نگاهش میکنه و میگه : اینو؟ باید تمومشو بشکافم. […]

نجات یک فرشته

تو رو خدا بهم نگید تو این آدما رو از کجا پیدا میکنی!؟ باور کنید خودم هم نمیدونم!!! یه دفعه به خودم میام میبینم گره خوردن تو زندگیم!!! تو قلبم… تو فکرم!!! و دیگه شدن تموم فکر و ذهنم و تا گره از کارشون باز نشه رها […]