اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

قوانین حمایت از حقوق زنان

 

در حالی که قطره اشکشو پاک میکنه تا کسی متوجه گریه کردنش نشه ، میگه ۳۰ ساله که کتکم میزنه! تموم زندگیش خلاصه شده تو شیشه مشروبش و فیلمهایی که تنهایی تا نیمه شب میبینه! تازگی هم یه دخترو صیغه کرده هم سن دخترمون! […]

اندر مزایای تهمت زدن!

صداش میلرزه و تقریبا از اونور تلفن فریاد میزنه… انگار این فریاد ماههاست در گلوش خفه شده..

میگه: من که نمیگذرم از همه اونایی که به این آتیش دامن زدن… رفتم امام زاده صالح و از خدا خواستم که […]

هر گونه مشاوره رایگان را میپذیرم!

نشستم پیش یکی از همکارا که میاد و با ژستی خاص میگه: خانوم مشاور! خانوم مشاور! سرمو بلند می کنم می بینم نگاهش به منه. فکر می کنم داره شوخی می کنه چون مشاوره سِمَت خودشه!

اردیبهشت ۱۱م, ۱۳۸۷ | دسته: دسته‌بندی نشده | ۶۱ نظر