اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

اعتیاد و فقر دو بال پرواز برای بدبختی!!!!

میگم: آخه زود نبود دختر ۱۵ ساله رو شوهر بدی؟ میگه: ۱۵ سال که نه!‌  17 سالشه. میگم: چرا دیگه همش سه چهار ماه  از نگار من بزرگتره … نگاهی میندازه به دور دست  و میگه: دیگه باید میرفت. شیطون شده بود. ماشالله این ایران سل هم که از […]

روپوش کلاس اول

میگه:

وقتی میرسم خونه یادم میفته فراموش کردم رنگ روپوششو بپرسم. زنگ می زنم مدرسه و میگم: ببخشید من یادم رفت بپرسم روپوششون باید چه رنگی باشه؟یه خانوم از اونور خط می گه: مهم نیست هر رنگی خواستید بگیرید! با تعجب میگم؛ هر رنگی؟ میگه, بله!

با خودم میگم یعنی ابن قدر مدرسه های […]

ساندویچ فلافل یا فلاپی!

زنگ میزنم مدرسه نگار برای اعتراض به نمره اش.  مدیرشون گوشی رو برمیداره. بعد از احوالپرسی میگم: ببخشید میخواستم رو نمره ۱۹ و هفتاد و پنج اجتماعی نگار اعتراض بدم چون مطمئنه بیست میشده.

 میگه: دیگه نمیشه عزیزم ما فلافل […]