اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

خانه اجاره ای

غم تو نگاهش موج میزنه. میگه برا این اتاق ۱۵ متری اونم بدون حموم و آشپزخونه ( روی پشت بام ایرانیت زدن و یه کابینت با سینک گذاشتن شده آشپزخونه شون. موقع حموم کردن یه شلنگ آب وصل میکنن به شیر سینک ظرفشویی و یه تشت کنارش رو زمین و این میشه حموم!) داریم ماهی […]

کیش ایر آخر بی برنامه گی…

رفتمون ۶ ساعت تاخیر داشت…

و برگشتمون…  مسافرهای هواپیما سه دسته بودن !!! بعضی ها روی بلیطشون ساعت پرواز  10 شب خورده بود بعضی ۱۰ و نیم و بعضی عین ما یازده!!! و هواپیما ده و نیم شب از زمین بلند شد!!!! (متوسطتشو گرفته بودن کسی دلخور نشه !)

جالب اینجا بود که شماره […]

خانوم دکتر

شوهرش پزشک… پزشک عمومی… خودشم ادبیات خونده ادبیات نمیدونم مثلا قبیله آدمخورهای آنگولای مرکزی!!!! با گرایش فلان و بهمان… ( از این زبونهای عجیب غریب!!!)  اما جو خانوم دکتر اونقدر گرفتتش که یه ریز به خودش  میگه خانوم دکتر !! مثلا :خواهرم  گفت تو خانوم دکتری نباید فلان جور باشی یا فلانی زنگ زد […]