اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

بدون شرح!

نگاهی به چشمای ملتمسش میندازم… پشت چشماش نگارو  میبینم… انگار دختر خودمه…میگم: بهناز جان ای کاش یه یه خوابگاه میرفتی. آخه یه دختر تنها تو این شهر بی در و پیکر ، با اینهمه گرگ گرسنه…. میگه: نه خانوم من میخوام تنها زندگی کنم دیگه اعصاب گروهی زندگی کردنو ندارم. چاره ندارم. تسلیمم در مقابل […]

متشكرم...

پشت در منتظریم تا نوبتمون بشه. بهناز نگاهم میکنه و  میگه اومدنمون بی فایده است.مثلا چکار برام میکنن؟ میگم: زود قضاوت نکن عزیزم. وقتی خدا تو رو تا اینجا آورده دست خالی بر نمیگردونتت.

  این دومین باره  که می بینمش  اما این بار خیلی راحت ترم. اون بار به خاطر خانواده دنیا پیشش رفته بودم. […]

آخه بهشت که زورکی نمی‌شه عزیز برادر!

با هر بخیه که به درز  مقتعه اش میزنه تا تنگ ترش کنه  انگار یک قدم از خدا دورتر میشه… بغل دستیش  در حالی که با  حرص بشکافو میکنه تو مانتوش تا ساسون مانتوشو بشکافه که یه سایز  بزرگتر شه با بغض میگه: به خدا وقتی خریدمش ساسون داشت…… و اون یکی در حالی […]