اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

ز گهواره تا گور دزدی بکن!

به قیافه اش نمیخوره حتی بتونه یه دوزاری بدزده! پیره و قراضه. میگم: این چیکار کرده؟ میگه:این میلیونی دزدی میکرده از بانک! میگم:این؟ چه جوری؟میگه: میرفته تو بانک کنار مشتری وامیستاده با یه روزنامه تو دستش. اگه مشتری یا کارمند بانک تراول  می گذاشتن رو کانتر تا حواسشون نبوده روزنامه شو می گذاشته رو تراولها […]

مهرام خوشمزه و خوشنام!

         

سه شنبه  شاماولین لقمه الویه رو که میخورم به نظرم میاد مایونزش کمه.  شیشه مایونزی که تازه خریدم رو باز میکنم و بی توجه به کلسترول بالایی که دارم یه قاشق مایونز میریزم رو الویه ام و  خوب قاطی میکنم و جای شما خالی میزارم رو سنگک داغ و تا میزارم دهنم… انگار یه […]

کک انداختن به جون مردم !!!!

ماشینش یه پیکان آبی سال ۶۱ هست. به نظر خوب میاد. سالهاست که وقتی میرم مدرسه می بینمش اما اندفعه تا می بینمش نوری در ذهنم میدرخشه! با دید خریدار نگاهش میکنم و به صاحبش که دم در ایستاده میگم: ماشینتو میفروشی؟ میگه: چطور؟ میگم: یه خانواده بی بضاعتن که ۷ نفرن. یکی با […]