اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

آرامش روح

جوابمو که داد نا خودآگاه چشمم به دندوناش افتاد. انگار یه چیزی تو قلبم فروریخت. اونقدر دندونهاش دفرمه و بدرنگ بودن که ناخودآگاه آدمو یاد فیلمهای ترسناک مینداختن. نوک تیز و سفید گچی! گفتم: عزیزم تو چرا دندونات این شکلی هستن؟ با صدایی که لبریز غم بود گفت: نمیدونم سالهاست اینطورین…  لب پایینشو کشیدم […]

بدون عنوان!

نگاه  پر از غمشو میدوزه به لبه میز و میگه: ۱۲ سال از ازدواجم گذشته بود و بچه دار نمیشدم. درست همون روزی که قرار بود برم برای آی وی اف برادرم فوت کرد. تو یک هفته ای که برای مراسمش اونجا بودیم پسر سه سال و نیمه اش چسبیده بود به من و […]

بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند

چشمام از زور درد به زور باز میشه. میگه: چته؟ میگم: سرم درد میکنه. میگه: چرا؟ میگم: دیروز که مادرا اومدن یکی دو تاشون گریه کردن. یکی شون از خوشحالی حل شدن مشکلاتش و یکی از هم از فشار بدبختی.  هر کار کردم بغضمو نتونستم نگه دارم، میگرن هم که دارم، سرم درد گرفته. […]