اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

مرد یا نامرد؟

حتی تصور دیدن بچه هایی که شاهد کتک خوردن مادر مظلومشون توسط پدر وحشی شون هستند حالمو بد میکنه. واقعا مردی که زن مظلوم و بی دفاعشو کتک میزنه عین یه حیوون بهش لگد میزنه، موهاشو میکشه و با مشت تو سرش میکوبه چه تصوری از خودش ، بچه هاش ، زندگی زناشوییش، همسرش […]

دروغ و بدقولی

این اولین بار نیست که بدقولی میکنه تو این یه سال و نیم اخیر که بیشتر بهم نزدیک شده  هر بار قراری گذاشتیم حداقل دو ساعت دیر کرده و بعدم هر چی به خونه اش یا موبایلش زنگ میزنی گوشی رو بر نمیداره!!!! و برای منی که سر هر قرار نیم ساعت زودتر میرسم […]

عیار دوستی ها

من اصولا آدمی هستم که هر کاری رو به خاطر دل خودم میکنم. هر بار دلتنگ کسی بشم بهش زنگ میزنم بدون توقع از این که منتظر باشم تا تلفنمو جبران کنه و هر بار حس کنم که نیاز دارم تا عشقم رو نثار کسی کنم نثارش میکنم تا لبریز شم از حس ناب […]