اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

عموی مهربونم

نگاهش میکنم از پشت شیشه. درست عین یه ماهی که از پشت آکواریوم نگاهش میکنی … که صداتو نمیشنوه. که حرفاتو نمیفهمه و تو دلت به خاطر مظلومیت و معصومیت ماهی که گرفتار دست صیاد شده و دنیای بزرگش تبدیل شده به یه آکواریوم کوچولو میگیره. سرمو میچسبونم به شیشه. و اشکی گرم گونه […]

خانومها صبورترن یا آقایون؟

یه آن نگاهم میفته به کیسه فریزی که روصندلی بغل روی کیفمه. میگم خوبه این رو باد بزنه به صورتم و یه لحظه جلومو نبینم. دو ثانیه بعد کیسه میفته کف ماشین و در چشم به هم زدنی کشیده میشه زیر داشبورد و نمیدونم از کجا میره تو کولر؟!!! صدای کولر ماشین عوض میشه […]

سرطان سینه مهمانی که خبر نمیکند

 قرار گذاشتیم بیاد دم مدرسه مون تا برنج و گوشتی که آقای جبلی گفته بهش بدم. تا حالا ندیدمش فقط تلفنی با هم حرف زدیم. چهره بیمار و دردمندش قلبمو میلرزونه. از اونور خیابون میاد طرفم. از ماشین پیاده میشم. چقدر شبیه تصویریه که ازش تو ذهنم ساخته بودم. میاد طرفم ، میبوسمش اونم […]