اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

پول پیش خونه

برخلاف همیشه که صداش پر از انرژی مثبته و من همیشه تحسینش میکنم که تو بدترین شرایط، کلام و نگاهش بارمثبت داره این بار صداش از پای تلفن میلرزه. میگه: خانوم رمضانی جون قربونت برم تنها امیدم تویی… میگم: امیدت به خدا باشه عزیزم. میگه: نمیدونی چی شده که! صاحبخونه ام خونه شو فروخته […]

بازارچه خیره…

این آقای خیر ازکسانیه که هر بار برای مشکل نیازمندهامون بهش زنگ زدم نه نگفته. هر جور بوده مشکلو حل کرده. حتی شده از خواسته خودش زده تا گره از کار یه نفر دیگه باز کنه. میگه: راستش این پوتین رو که شماره اش ۴۲هست و این ساعتو کادو تولد گرفتم. اما دوست دارم شما بفروشید و […]

باور کنم یا نه؟

همچین که مربا رو میمالم روی نون سنگک داغ میاد تو اتاق و میگه: یاسمن کلاس داری؟ میگم: نه. میگه: پس بیا یه آقایی اومده میگه خیر مدرسه سازه، من گفتم مسئولیت این کارا با تو هست، بعد صبحونه تو بخور. میگم: باشه….                                     

یه آقای تپل. با صورتی گرد و چشمهایی قهوه ای. صورتش […]