اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

صندوق دار مشتری دوست!

تو ecco امیرآباد ، یه جفت پوتین انتخاب میکنم و میرم پای صندوق.پولشو میدم و صندوق دار فاکتور رو میزنه. قبل از برداشتن پوتین از روی پیشخون با خودم میگم بزار یه دور نگاه کنم ببینم سایزش درسته. از تو جعبه که درش میارم میبینم رنگ دو لنگه با هم فرق میکنه یکی ش دو […]

نمونه

با ناراحتی میره تو دفتر مدیر و با عصبانیت گله میکنه که چرا اون رو به عنوان معلم نمونه انتخاب نکردن!… بعد به جای این که رفتارهای خوبشو که باید بر اساس اون  نمونه میشده ، bold  کنه شروع میکنه به تخریب کسانی که جزو ده نفر اول تو لیست معلم نمونه بودند.  یکی […]

شيريني زنجبيلي

 وقتی دختر عمه ام (پریسا ) بهم گفت که دستور این شیرینی خوشمزه رو دوستش از تو کارتون یاد گرفته باورم نمیشد انقدر خوشمزه باشه.  هیچوقت فکر شم نمیکردم دستور شیرینی که توی کارتون یه خرس به یه خرس دیگه میده انقدر خوشمزه باشه! فکر میکردم دستور آشپزی تو کارتونها همینجوری الکیه!  باید برم کتاب پی […]