اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

آرزوهاي كودكي

 میگه:  خیلی دلشون  دوچرخه میخواد..
 نگاهم از روی چشمهای نگرانش میچرخه رو پنجره و لابلای برگهای درختها که با نیسم بهاری میرقصن گم میشه. میشم یه یاسمن کوچولوی شیطون پشت یه دوچرخه که داره با آخرین انرژی پا میزنه …
آخرهای خرداد که میشد عشق دوچرخه سواری روحمو نوازش میداد. بسته به وضع دوچرخه هامون یا […]

رانندگي در خواب!

با دوستم داریم از اداره میاییم خونه. سوار یه کرایه میشیم. یه پرایده. راننده میان ساله . وسطهای کار گوشیش زنگ میزنه. بعد از چاق سلامتی به طرف میگ: تو  سرکاری؟ بله دیگه الان وقت کار کردن شماهاست. نه من دیگه باز نشست شدم. استراحت میکنم. آره خواب بودم زنگ زدی… نه بابا اشکال […]

روز معلم مبارك

اولین سال تدریسم بود. تو منطقه محروم اسلامشهر… سر کلاس زیست ، داشتم پیوند رو درس میدادم. یه دفعه یکی از بچه ها دستشو بلند کرد و با یه حالت پر از خجالت گفت: خانوم ببخشید اون خرماهای که لاشون گردو هست درخت خرما رو به درخت گردو پیوند زدن؟ نمیدونم چرا به جای […]