اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

دخترکان غمگین من

دارم میرم تو اتاقم که میبینم کنار دیوار نشسته و داره گریه میکنه. میرم جلو و میگم چیه عزیزم جاییت درد میکنه؟ نگاهم میکنه و چشمهاشو میبنده  و اشک عین مروارید می غلطه  روی گونه هاش. دستشو میگیرم و میگم بیا بریم تو اتاق من ببینم کجای دلت درد میکنه!.
روبروم میشینه و میگه خسته شدم. به خدا […]

سهام عدالت!

میگه:

زنگ در خونه شون رو میزنن و آقایی که پایین دم دره میگه سهام عدالتتون رو آوردیم. پیرزن با زحمت میره دم در و آقایی که دم در هست میگه : فقط مادر جان من تراول پونصدی دارم شما پول خورد دارید؟ پیرزن با خوشحالی میگه بله دارم الان میارم. و چند دقیقه بعد با […]

خاک تو سرت

زنگ میزنم خونه مامان رامین(مادرشوهرم) و مامان خواب آلود گوشی رو بر میدارن. میگم : سلام مامان خواب بودین؟ میگن: آره مامان جان. هول میشم و میگم: وای ببخشید. خاک تو سرت!!!!

گه ما آدمها به دوست داشتن هم دیگه باور داشته داشته باشیم هرگز سوء تفاهم ها و اشتباهات ذره ای از علاقه مون رو نسبت […]