اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

سالگرد ازدواج

نگاهی به تارهای نقره ای کنار شقیقه اش میندازم… باورم نمیشه که بیست سال عین برق گذشته… از روزی که تور رو از روی صورتم زد کنار و گردنبند زیبایی که واقعا دوستش دارمو به گردنم کرد… از لحظه هایی که اون روز قشنگ برامون ساخت.  فکر میکنم در اولین فرصت باید برم فیلم […]

موجوداتی که بوی غذای ما را میخورند!

میگه: مامان میدونستی یه بیماری وجود داره که اگه آدم به سگ دست بزنه انگشتهای دستش خورد میشه و میریزه! میگم نه. میگه به خدا راننده مون گفته! اسمش جُزاست! میگم اون جُزامه نه جزا! که اصلا دیگه ریشه کن شده!
میگه: تازه یه بیماری هست که اگه آب دهن سگ بریزه رو دستت عین […]