اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

دست فرشته ها سفره ای برای افطار ایتام

ازش یه اس ام اس می رسه که: خیال دارم به ایتام افطاری بدم هستی؟ و من براش اس ام میزنم چاکریم… کلی اس ام اس بازی می کنیم تا آخر به این نتیجه میرسیم بهتره تلفنی حرف بزنیم! میگم راستش من با دادن غذای پخته مخالفم. با این کار در واقع فقط یه شب […]

به بهانه ماه رمضون

اس ام اسش که میرسه تعجب میکنم شاگرد چند سال پیشمه که فکر نمیکردم اصلا شمارمو داشته باشه، ازم کمک میخواد و منم میگم هر وقت میتونه حرف بزنه بهم تلفن کنه…

بلافاصله زنگ میزنه. میگه از پیش پدر و نامادریش اومده شهرستان پیش مادر و نا پدریش. چون با مادرش راحت تره و اگه اون […]

تا توانی دلی به دست آور

نگاهم میکنه و میگه میبینی چقدر بعضی ها بی معرفتن؟ میگه عزیزم بیخیال شو… میگه چطوری؟ وقتی باهات کار دارن عزیزی و نازنین و بهترینی. .. اما وقتی خرشون از پل گذشت کلا فراموش میکنن که تویی هم وجود داشتی…  میگم میدونی چیه آدمها تا تو شرایط هم قرار نگیرن نمیتونن همو درک کنن […]