اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

معلم، مصحح، با توام، حواست به قلمت هست؟

تیر ماه کارنامه ها رو که دادن شاگرد اول سوم های ریاضی شده بود. معدلش شده بود ۱۹٫۶۹ همه نمره هاش نوزده و بیست بود بجز ادبیات که شده بود سیزده! شاگرد دوم و شاگرد تنبل کلاس هم سیزده شده بودن! انقدر این نمره نا معقول بود که خود مدرسه اعتراض داد به اداره. امتحانات […]

بدون شرح!

تا به حال اون منطقه نرفتم و اصلا با آدرس آشنایی ندارم پرسون پرسون میرم تا به خونه شون میرسم. تو یه کوچه، یه خونه قدیمی . در رو میزنم و همسایه بالایی در رو باز میکنه. از اون خونه قدیمی هاست که دو اتاق بالا داره و دو تا پایین. دو تا اتاق پایین […]

تربیت نا اهل را .....

یکی از بچه ها میاد و میگه خاله پسرتون با شاخه درخت ما رو میزنه… مادر انگار که پسرش داره شاهکار میکنه میگه: خوب شما هم یه شاخه بردارید اونو بزنید!!!
نیم ساعتی میگذره و بچه ها میان دوباره شکایت پسرک رو میکنن که اونا رو میزنه.. مادر بیخیال نگاهی به پسرش میکنه که داره بچه […]