اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

دخمه ای به نام خانه!

وارد یه پارکینگ میشیم گوشه پارکینگ پشت یه پرده یه یخچال درب و داغونه میگه از این طرف خانوم … و بعد پرده رو کنار میزنه و پشتش یه دره، در رو باز میکنه یه اتاق مستطیل شکل که کفش چهار دست رختخواب پهنه… و سه نفر خوابیدن. با انگشت به مردی که موهای سفید […]

مهدی اولیایی و همایش های رایگان ترک اعتیاد در ایران

دایی مهدی

 

برای دیدنش بی قرارم، همه راه یک طرف، این تو آسانسور موندن تا به طبقه هشتم برسیم یه طرف. بلاخره می رسیم و زنگ در رو میزنم… در رو به روم باز میکنه و من عاشقانه در آغوش می گیرمش و غرق بوسه اش میکنم. یک ساله که ندیدمش و دلم […]

وقتی که قلعه سحر آمیز آرزوی کوچک علی رو برآورده میکنه ….

از دور میبینمشون که دارن میان. دخترک که امسال پیش دبستانیه با اون روپوش خوش رنگ صورتی و کاپشنی که یکی از خواننده های خوبم براش داده (آی تک عزیزم) که از شانس، درست رنگ روپوششه دست راست مادر رو گرفته و مثل همیشه بی خیال و با لبخندی روی لب در حال دویدنه تا […]