اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

روش نوین ماشین دزدی

غروبه و داره رانندگی میکنه بره خونه . وسط خیابون  خانومی رو میبینه که کنار یه نفر که افتاده زمین داره ضجه میزنه. مجبوره ترمز کنه وگرنه میرن زیر ماشین. پیاده میشه و میگه چی شده؟ خانوم با گریه میگه یه دفعه حالش به هم خورد تو رو خدا کمک کنید ببریمش بیمارستان میترسم از […]

همفازی با جهان هستی

نمیدونم چرا اینجوری شدم احساس میکنم همه آدمها پاره ای از تنم هستند گرچه این حس احساس بسیار زیباییه ولی گاهی دردآوره…. احساس همفازی با جهان هستی … انگار که حس کنی همه وجودت پاره پاره شده و هر تکه اش شده قطعه ای از دنیایی که توش زندگی میکنی… دلم برای گربه هایی که […]