اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

دعا

نگاهمو میدوزم تو چشمهای عسلی همیشه مهربونش… اون حرف میزنه و من فقط نگاهش میکنم. دلم میخواد گم شم تو عمق چشمهاش… دلم میخواد تصویراین دو تا چشم مهربون همیشه تو قاب خاطره هام حفظ شن… صدای گرم و مهربونش مثل همیشه بهم آرامش میده. مثل همه ی روزهایی که نمیدونم چمه، انگار یه جوری […]

سوء تفاهم

خیلی از اوقات سوء تفاهم سایه زشت و نازیباشو به روی دوستی ها میندازه.  از نگاه من، زندگی مشترک در واقع یک دوستی عمیق بین زن و شوهره. متاسفانه یکی از آفتهای این دوستی همون سایه نازیبای سوء تفاهمه. من در این جور مواقع به جای این که سعی کنم به طرف مقابلم ثابت کنم […]