اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

نمایشگاه نقاشی رنگ و روغن یاسمن رمضانی

صدای دلنواز پیانو اتاق رو لبریز آرامش کرده ، اونقدر غرق نقاشی ام که متوجه اومدنش نمیشم ، از پشت منو تو آغوش میگیره و گونه هامو می بوسه و میگه یعنی مامان عاشقتم… خیلی این درو قشنگ در آوردی.. بر میگردم. روبروی هم میشینیم تو چشمهای خسته اش نگاه میکنم ۱۵ روز دیگه روز […]

رژا کوچولوی ما

من برای دومین بار خاله شدم… یه فرشته ی دو کیلویی با چشمهای معصوم این روزها مهمون خونه مون شده… همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد وقتی خواهرم برای سونوگرافی آخر رفت، دکتر گفت بچه تو دو هفته اخیر ، به علت کلسیفیه  شدن جفت ، رشد نکرده و تازه وزن هم کم کرده و […]