اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

به بهونه اعلام نتایج دانشگاه سراسری

به صندلی ماشین تکیه دادم و اشکام دونه دونه می غلطن روی گونه هام. احساس میکنم عین یه پر سبک شدم و دارم رو ابرها پرواز میکنم. خاطرات این بیست و یک سال عین یه فیلم از جلوی چشمام میگذرن…
یه دست مردونه تور سفید رو از روی صورتم میزنه بالا و گونه ام رو میبوسه […]

تابستانه

این تابستون یکی از پر مشغله ترین تابستون های عمرم بود… کنکور نگار، عقد برادر زاده و خواهر زاده رامین، به دنیا اومدن خواهر زاده خودم که شده همه ی زندگیم،  نمایشگاه نقاشیم ، سه تا مسافرت که دو تاش به فاصله یه روز از هم بود و باعث شد که خیلی این جا کم […]