اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

لیسانس بهیاری!

میگه والله من لیسانس بهیاری هستم  و منشی این دکترم. میگم مگه بهیاری لیسانس داره؟ با قاطعیت میگه بله الان بهیاری بالاتر از پرستاری شده! میگم واقعا ؟ و دو تا شاخ کوچولو از زیر مقنعه ام میزنه بیرون! میگه بله خانوم چطور خبر ندارین الان  تو بیمارستان اول بهیار بعد پرستار! میگم آخه من […]