اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

دختر فراری

نامه های مچاله شدشو میده دست من و میگه بخونید اینا رو از پشت کمد پیدا کردم… نامه رو باز میکنم… نوشته مادر من آخه تو چقدر احمقی! تو که دیدی شوهرت معتاده خوب چرا دیگه منو به این دنیای لعنتی آوردی؟ خسته شدم از بس از مدرسه اومدم و دیدم صورتت باز کبوده از […]

بدون تیتر!

خیال دارم در مورد یه موضوعی باهاش مشورت کنم. زنگ میزنم مطب و میگم یه وقت از آقای دکتر میخواستم. منشی دفترو چک میکنه و میگه ویزیت دکتر ۵۰ تومنه می خواهید؟ میگم آره عزیزم وقت رو بزار. میگه خوب پس من به شما یه شماره ۱۶ رقمی میدم. شما وجه رو که […]