اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

سالهاست که من شب یلدا خودم نیستم... سالهاست....

سالهاست آذر ماه که می رسه همه دغدغه ام میشه شب یلدا… این که چطور میتونم این شب رو برای خانواده هایی که همه ی روزهای زندگی شون به تاریکی و بلندی شب یلداست، تبدیل کنم به یه شب به یاد موندنی، شاد و پر خاطره… سالهاست که خودم هیچ شب یلدایی ندارم… هیچ […]