اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

داروی میگرن یا داروی مرگ!

حالم خیلی بد بود خیلی خیلی … با این که سعی میکردم از تموم روش های درمانی و عرفانی که تو این۴۵ سال عمرم یاد گرفته بودم استفاده کنم اما باز گاهی از لحظه ها اونقدر بی رمق و بی انرژی میشدم که فقط حس میکردم که دارم زودتر از اونچه که باید زندگیمو ترک […]

این روزها ………

واقعا نمیدونم چرا این روزها دست و دلم به نوشتن نمیره، و وقتی نمیره هیچ کاریش نمیشه کرد… شاید بیش از اندازه خودم رو مشغول کردم. معلم نقاشیم برای همیشه رفت امریکا و من یه دفعه یه دوست خیلی خوب و یه استاد رو از دست دادم . من موندم و یه تابلوی ۱۲۰ […]