اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

صبانت متشکرم

در عرض ۴۰ روز ۱۶ گیگمون پرید!
سالهاست که از صبانت اینترنت میگیرم. هر بار که خواهرم اصرار میکرد که بیا از فلان جا بگیرکه سرویس دهیش عالیه می گفتم حوصله این که دو هفته بدون نت سر کنم رو ندارم ، اتفاقا صبانت اوایل خیلی هم سرویس دهی جالبی نداشت هیچ کار خاصی هم نمی […]