اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

به بهونه عید

باورم نمیشه که تا شروع سال جدید همش یه هفته مونده… این روزها حسابی مشغولم… و قاطی تموم این دل مشغولی ها تو فکرم که چطور میتونم این سی چهل خانواده نیازمندمون رو خوشحال کنم. تو این همه گرونی چکار میتونم بکنم که لا اقل یه شب عید رو بتونن یه شام درست حسابی بخورن… […]

کلاه برداری به روش کارمند بیمه !

دیر اومدنمو ببخشید ازاون آنفلوآنزا های تپل شدم و تو تب می سوختم، هنوزم پنچرم… این روزها هر کی رو میبینم گرفتار این بیماریه خیلی مراقب خودتون باشین و اما

این اتفاق برای یکی از بستگان نزدیکم افتاده   …………       زمان حدودا دوهفته قبل. مکان پاسداران

زنگ در رو میزنن و آقایی از پشت آیفون میگه حاج […]