اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

بانوان برتر ویلاگ نویس

پرشین بلاگ از شما دعوت می کند تا درانتخاب بانوان برتر وبلاگستان با ما همراه شوید ..

به صفحه ی

بانوان برتر وبلاگ نویس

بروید و ۵ وبلاگ برتر بانوان را با رعایت نکات زیر از دید خودتان معرفی کنید.

۱- وبلاگ فیلتر نباشد

۲-وبلاگ حداقل ۶ ماه فعالیت کرده باشد

۳- وبلاگ با ایده ی صرفا تجاری ایجاد نشده باشد

بدیهی […]

سايه پر مهر پدر و مادر

تونل کندوان رو که رد میکنیم با خودم میگم اگه مامان و بابا الان ایران بودن  ده بار تا حالا زنگ زده بودن که کجای جاده هستین … نزدیکای خونه شون که میرسیم احساس میکنم حالا که نیستن هیچ شوقی برای زودتر رسیدن ندارم و تو دلم فکر میکنم چه خوب شد که تنها نیومدیم […]

روياي مدرسه

نوشته خانوم تو روبه خدا چیزی به مهر نمونده و من برای بچه ها چیزی ندارم ، بزرگ شدن و کفششون براشون کوچیک شده. رنگ روپوششون رو هم مدرسه عوض کرده البته اگه عوض هم نکرده بود اینقدر کهنه شده که …
پرده ای از اشک جلوی چشممو میگیره و نمیذاره کلمات رو ببینم، انگار […]