اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

وقتی از کلاس چهارم ابتدایی سیگار میکشه...

میگم از کی سیگار میکشی؟ میگه از چهارم ابتدایی! همه تو خونه می کشیدن و منم یواشکی میکشیدم اما دیگه از دوم راهنمایی علنی شد و جلوی مامانم هم کشیدم! اما خوب الان دارم ترک میکنم. میگم مامانت چیزی نگفت؟ میگه نه مامانم اصلا براش من مهم نیستم. میگم چطور؟ میگه:  مثلا یه بارساعت ۱۱ […]