اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

توفیق اجباری!

زندگی پر از روزهای قشنگه به شرطی که چشم باز کنیم و با آگاهی از اونچه که داریم لذت ببریم اما افسوس که خیلی از آدمها به جای لذت بردن از چیزهایی که دارن دایم در حال افسوس خوردن هستند برای نداشته هاشون و این باعث میشه که از زندگی لذت نبرن… نمیدونم چرا سایت […]