اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

دامادی که نون آور دو خانواده است

این که چه اتفاقی باعث شده تا نون آور خونه بشه رو نمیدونم اما خوب مدتهاست که با زحمت خرج مادر و خواهرشو میده … بلاخره تصمیم میگیره تا با انتخاب یه همراه ، رنگ و بویی به زندگیش بده … همه چیز خیلی گرونه و اون میخواد فقط در حدی که به عروس بی […]

باغ ایرانی

میرم جلو، محکم تو آغوش میگیرمش چشمام رو میبیندم و تو اغوشش احساس امنیت میکنم … انگار همه ی هستی رو در آغوش گرفتم … برام مهم نیست که دیگران چی در موردم فکر میکنن … قضاوت آدمها اصلا برام مهم نیست . برام تجربه ی در آغوش گرفتنش ارزش داره … صورتم […]

روزی

از شخصی پرسیدند روزگارت چگونه است؟
اندوهگین نگاهی کرد و پاسخ داد:چه بگویم؟امروز از زور گرسنگی مجبور شدم کوزه سفالی که یادگارسیصد ساله ی اجدادم بود بفروشم و نانی تهیه کنم.

حکیمی زمزمه کرد: خدا روزی ات را سیصد سال پیش کنار گذاشته و اینگونه ناسپاسی؟!

Share