اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

رهایی از زندان

خیلی مستاصله میگه یه مغازه کیشی داشتیم برای گسترش کارمون مقداری پول قرض کردیم اما کار به گره خورد و شوهرم به خاطر این که نتونست بدهی رو پاس کنه افتاد زندان از سال نود و یک تو زندانه و بلاخره قاضی حکم داد که بدهی بیست و پنج میلیونش قابل قبول دادگاهه و حالا […]

مرتضي پاشايي عزيز سفرت به سلامت

نگاهش میکنم چشماش سرخ سرخ با بغض میگه مامان خیلی دلم سوخت حیفش بود و باز میزنه زیر گریه …بغلش میکنم سرم رو میزارم رو شونه هاش و اشک امونم نمیده … کمی که آروم میشه میگم نگار منو نگاه کن مامان … منم به اندازه تو از مرگش غمگینم تازه من چند تا […]

عروس بی جهاز

میگه خانوم رمضانی جون عروس نزدیک چهل سالشه و تازه داره ازدواج میکنه تنها دلیلشم شرلیط بد مالی بوده ٨ تا خواهر و برادر هستن ۵ تا دختر دم بخت با سه تا برادر … مادر و پدر خیلی پیر هستن و توان تهیه جهاز برای دخترها رو ندارن خیلی خیلی خانواده ابرو داری هستن […]