اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

کوا رکتاسیون آئورت

سلام دوستان خوبم دارم برای دختری ٢١ ساله که باتشخیص کوارکتاسیون ائورت بستریه و باید جراحی قلب باز بشه و پدرش هم به دلیل همین عارضه قلبی فوت شده پول جمع میکنم بیمار رو میشناسم تازه ازدواج کرده و شوهرش کارگره و هزینه جراحی رو نداره بیمار از دهات اطراف مشهد اومده و در بیمارستان […]

روز معلم

سر صف بلند گو به دست ایستادم تا براشون صحبت کنم . این قولیه که امسال از اول مهر به خودم دادم که هر سه روزی که مدرسه هستم قبل صبحگاه خودم و برسونم مدرسه و سر صف برای بچه ها در مورد یه چیزی صحبت کنم . خدا رو شکر مدیر و معاون […]

پول نزولی

رنگ به صورت نداره موهای سفید از کنار شقیقه اش از زیر روسری خودنمایی میکنن، دقیق میشم تو صورتش سی سال بیشتر نداره با خودم فکر میکنم بدبختی ها و فشارهای زندگی رو که از رو صورتش برداری نشون میده که زن زیبایی بوده ، لبهاش از بغض میلرزن سینی چایی رو […]