اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

ماه رمضان و خانواده های نیازمند من

بهش زنگ میزنم فرشید رو میگم جواهری ملکان کسی که هیچوقت برای کمکهایی که ازش طلب میکنم دست رد به سینه ام نزده میگم فرشید جان خیال دارم برای سی خانواده نیازمند و آبرودار به هوای ماه رمضان گوشت خورشتی و چرخ کرده و مرغ و برنج بگیرم تخمینم سه میلیون تومنه و میدونی […]

جمع أوری بطری برای خیریه سپاس

.امسال هفته ای سه روز سر صف حرف میزدم نه از اون حرفهایی که وقتی ما دبیرستانی بودیم برامون میگفتن. حرفهای من همش از جنس عشق بود و برای همین بچه ها با همه ی وجود میگرفتنش. تو حرف هام خبری از نفرت و انزجار از هیچ کسی نبود. همش در مورد سفر زیبای […]