اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

مامان

کم کم داشت یادم میرفت که اصلا چیزی هم به نام خنده و شادی در زندگیم وجود داشته تا دوستی بهم گفت این نشونه هایی که دارم از خودم میگم نشونه های افسردگیه باورم نمیشد من ؟ منی که لبریز از سرزندگی و شوخ طبعی بودم با بیماری لعنتی مامان در آستانه افسردگی یا شایدم […]