اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

پدر شوهر

میگه از دیشب هر چی زنگ میزنیم به اقاجون نه گوشی خونه رو بر میداره نه موبایلشو
میگم من پریروز باهاشون حرف زدم خیلی هم سرحال بودن
میگه به هرحال خیلی نگرانیم گفتیم یکی بره دم خونه شون ببینه چه خبره
گوشیمو برمیدارم تا خودم زنگ بزنم هزار بار زنگ میخوره و بر نمیداره چیزی یه باره […]