اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

دلتنگی

این روزها دلتنگی های گاه و بیگاه موسیقی متن زندگیم شده … دلتنگی برای دو زن دوست داشتنی زندگیم .مادرم که ۵ماه پیش به بهشت سفر کرد و دخترم که تا چند هفته دیگه به خارج از ایران سفر میکنه … امروز از کلاس نقاشی تا خونه برای این دو فرشته زنگیم اشک ریختم… میدونم […]

یوزر نیم

مدتهاست که ننوشتم امشب وقتی یه آن دیدم یوزر نیمم رو فراموش کردم دلم ریخت پایین احساس کردم بچه مو گم کردم … البته دومین کلمه ای که یادم اومد درست بود اما انگار یه تلنگر بود برام . همونجا به خودم قول دادم که هفته ای دو روز اینجا رو به روز کنم […]