اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

مهندس معماری

دوستی در لوس انجلس دارم که دنبال یک مهندس معمار برای استخدام تو شرکتشون میگرده اگه کسی رو سراغ دارین بهم خبر بدین

Share

مسافر

نشستم کف زمین اتاقش کنار سه تا چمدون سرخابی رنگ … دورم کتونی و لباسهایی که قراره ببره و کوله پشتی و زیور الاتشه … یه لحظه چشمهامو میبندم یاد صبح روزی میفتم که رامین ازم خون گرفت تا برای چکاپ ببرم بیمارستان . نگاهش کردم و گفتم وای رامین دیگه به […]

دلخوری

ای کاش آدمهایی که منتظر نشتن تا از وسط حرفهای تو حرفی برای دلخور شدن پیدا کنن وجود نداشتن

Share