اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

تن تن و ميلو

شاگردامو برده بودم سینما، بیرون در سینما منتظر بودیم تا اتوبوسمون بیاد که أینا رو پشت ویترین دیدم … یکباره روحم کشیده شد تو کودکی، شبها و روزهایی که با خوندن کتابهای تن تن و میلو غرق لذت شده بودم، روزهای نوجوونی و حتی وقتی که ازدواج کرده بودم و به یاد کودکی […]